Konkursy promocyjne

Konkurs, to taka forma promocji, w której laureaci wyłaniani są na  podstawie konkretnych osiągnięć, oceny nadesłanych prac np.  konkursy  plastyczne, muzyczne, konkursy polegające na  wymyśleniu oryginalnej  nazwy, hasła itp.

W konkursie o przyznaniu nagrody nie decyduje losowość, ale określone  w regulaminie kryteria współzawodnictwa. Konkurs nie może nosić  znamion gry losowej.

Back to top