Loterie Audiotekstowe

Organizację  loterii audioteksowych reguluje  Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, ustawę uzupełniają Rozporządzenia Ministra Finansów oraz Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o Służbie Celnej (Dz. U. z dnia 9 października 2009 roku).

W loterii audiotekstowej uczestniczy się poprzez odpłatne połączenie telefoniczne, sms, a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe.

Zgodnie  z obowiązującym prawem organizator urządzający  loterię audioteksową musi uzyskać pozwolenie od Izby Celnej na  jej zrealizowanie.

Organizator  zobowiązany jest  również do zapewnienia  osoby  nadzorującej prawidłową  organizację  i przebieg  loterii audioteksowej. Osoba  ta winna posiadać aktualne Świadectwo Zawodowe  wydane  przez  Ministra  Finansów  uprawniające do  ww. czynności.

Back to top