Loterie promocyjne

Organizację  loterii promocyjnych  reguluje  Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r.  o grach hazardowych, ustawę uzupełniają Rozporządzenia Ministra Finansów oraz Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o Służbie Celnej (Dz. U. z dnia 9 października 2009 roku).

Loterie promocyjne to gry, których  warunki  określa  regulamin. To gra, w której uczestniczy się  przez nabycie towaru, usługi lub  innego dowodu  udziału w grze i tym samym nieodpłatnie uczestniczy się  w loterii. Podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe. Wynik  loterii zależy od przypadku.

Zgodnie  z obowiązującym prawem organizator urządzający  loterię promocyjną musi uzyskać pozwolenie od Izby Celnej na  jej zrealizowanie.

Organizator  zobowiązany jest  również do zapewnienia  osoby  nadzorującej prawidłową  organizację i przebieg  loterii promocyjnej. Osoba  ta winna posiadać aktualne Świadectwo Zawodowe  wydane  przez  Ministra  Finansów uprawniające do  ww. czynności.

Back to top