Sprzedaż premiowa

to akcja promocyjna, służąca pozyskaniu nowych odbiorców lub utrzymaniu dotychczasowych. W sprzedaży premiowej nabycie określonego towaru lub usługi jest premiowane przez organizatora przyznaniem określonej nagrody gwarantowanej.

Przez sprzedaż premiową uznać należy taką sprzedaż, która stanowi dodatkowe świadczenie, poza główną sprzedażą dokonywaną dla nabywcy. Stanowić ona może premię za realizację określonego obrotu lub za nabycie produktów określonej wartości lub po prostu za nabycie określonego produktu.

Back to top