Szkolenia

Prowadzimy szkolenia z zakresu podstaw prawno-podatkowych związanych z organizacją loterii promocyjnych, loterii audioteksowych, konkursów, programów lojalnościowych, sprzedaży premiowych.

Nasze szkolenia przeznaczone są dla dyrektorów i pracowników działów promocji i marketingu firm, jednostek budżetowych, samorządowych i innych, które planują i organizują akcje promocyjne, w których przewidziane jest nagradzanie uczestników. Realizujemy szkolenia otwarte i zamknięte dla wybranych grup. Po wcześniejszej analizie, dostosowujemy program szkoleń do potrzeb firm i instytucji.

Uczestnicy naszych szkoleń zdobywają wiedzę dotyczą aktualnych przepisów prawnych i podatkowych regulujących organizację akcji promocyjnych takich jak: konkursy, loterie, programy lojalnościowe, sprzedaż promocyjna. Nabywają również praktyczne umiejętności wyboru i oceny najlepszego narzędzia wspierającego sprzedaż.

Back to top