• Loterie promocyjne
  Loterie promocyjne to gry, których warunki określa regulamin. To gra, w której uczestniczy się p..[więcej]
 • Loterie audiotekstowe
  W loterii audiotekstowej uczestniczy się poprzez odpłatne połączenie telefoniczne, sms, a podmiot ur..[więcej]
 • Konkursy promocyjne
  Konkurs,to taka forma promocji, w której laureaci wyłaniani są na  podstawie konkretnych osiągnięć, ..[więcej]
 • Sprzedaż premiowa
  Sprzedaż premiowa to akcja promocyjna, służąca pozyskaniu nowych odbiorców lub utrzymaniu dotych..[więcej]
 • Szkolenia
  Prowadzimy szkolenia z zakresu podstaw prawno-podatkowych związanych z or..[więcej]

Firma GAMA Marketing Group specjalizuje się w obsłudze formalno-prawnej akcji promocyjnych takich jak: loterie promocyjne, loterie audioteksowe, konkursy, programy lojalnościowe, sprzedaże premiowe.

Przygotowujemy właściwe dokumenty, uzyskujemy zezwolenia, zajmujemy się nadzorem i rozliczeniem wyżej wymienionych akcji promocyjnych. Doradzamy w kwestiach podatkowych. Świadczymy usługi od kilkunastu lat. Z korzyścią dla naszych Klientów wykorzystujemy nasze doświadczenie i wiedzę z zakresu prawa, organizacji akcji promocyjnych i marketingu. Profesjonalnie i rzetelnie traktujemy każdego Klienta. Praca jest naszą pasją.

..

Back to top